FASADA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

autorski tim: Bojana Kovač Đurasinović dipl.inž.arh, Miloš Đurasinović dipl.inž.arh.
lokacija: ul. Šandora Petefija br. 3 i 5, Subotica
klijent: DG Company
tip projekta: Idejno rešenje – konkursni projekat I nagrada / razrada projekta
2016 – 2017.

Izrada projekta fasade u Subotici bio je specifičan zadatak, kakav se retko viđa u ovdašnjoj arhitektonskoj praksi. Investitor, koji je obezbedio lokaciju, dobio građevinsku dozvolu i započeo izgradnju objekta nije bio zadovoljan rešenjem fasade i zato je, uz podršu gradskog zavoda za zaštitu spomenika raspisao međunarodni konkurs za arhitektonsko rešenje ulične fasade na predmetnoj lokaciji. Razlog za to je i pozicija objekta koji se nalazi u zaštićenom gradskom jezgru Subotice između dva objekta sa zaštićenim stilskim fasadama s kraja 19. veka – zgradama Gimnazije i Poliklinike. Pristiglo je 93 rada iz 17 zemalja. Na konkursu je prvu nagradu dobilo rešenje našeg arhitektonskog studija PLAT.FORM.A, a potom je u dogovoru sa investitorom došlo do manjih korekcija konkursnog rešenja kako bi se novo rešenje fasade prilagodilo situaciji na već aktivnom gradilištu. Bitno je naglasiti da je rešenje fasade već bilo uslovljeno postojećim rasporedom otvora koji su se samo delimično mogli korigovati, uz činjenicu da su već skoro svi stanovi u zgradi bili prodati. I pored toga, naša odluka je bila da uprkos ograničenjima bacimo akcenat na strukturu fasade koja je bila čvrst osnov za korišćenje sekundarnih fasadnih elemenata koji bi ovom fasadnom platnu istovremeno omogućili i ozbiljnost i dinamičnost.